Jätkusuutlikkus


Keskkonnapoliitika

Meie tegevus mõjutab keskkonda, kuna meie tootmisprotsessid ja logistika avaldavad tooraineid tarbides ning heitmeid tekitades mõju ümbritsevale keskkonnale.
Meile on oluline oma keskkonnamõju mõõtmine, tegevuste kavandamine keskkonnamõju vähendamiseks, nende elluviimine ja mõju hindamine, selleks oleme viinud ettevõtte põhi- ja tugiprotsessid vastavusse ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteemiga.

ISO

Ettevõtte tegevusest tuleneva keskkonnamõju minimeerimiseks kohustume vähendama ja ennetama reostust järgmiste eesmärkide saavutamise kaudu:
 • Tegutseme vastavuses kehtivate seaduste, määruste ja standarditega. Teeme koostööd ametkondadega ja teiste organisatsioonidega kaitsmaks loodusressursse ja keskkonda.
 • Vähendame ressursikasutust.
 • Vähendame jäätmeteket ning väldime õhu-, vee- ja pinnase reostust. Samuti tagame, et käitleme jäätmeid keskkonnale ja inimesele ohutul viisil.
 • Rakendame uusi tehnoloogiaid, mis aitavaid neid eesmärke täita.
 • Teavitame kõiki töötajaid nende tegevusest tulenevatest võimalikest keskkonnamõjudest ja meie keskkonnapoliitika nõuetest.
 • Teeme perioodilisi ülevaatusi, et tagada ettevõtte tegevuse vastavust keskkonnapoliitikale ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse pidev täiustamine.

 • Keskkonnakaitse, kui ühe osa meie ettevõtte üldisest strateegiast, saavutame kõigi töötajate aktiivse osalemisega.
  Keskkonnapoliitika elluviimise tulemuste kajastamiseks anname sellele hinnangu aastaaruande tegevusaruandes.

  Roheline energia

  Roheline energia

  Tarbijate soovidega tuleb kaasas käia ka tootmisettevõtetel ning seetõttu oleme Respos võtnud eesmärgiks muuta oma tegevuse samm-sammult keskkonnasäästlikumaks. Selleks oleme kogu tootmises üle läinud Rohelise Energia kasutamisele. Rohelist Energiat toodetakse 100% taastuvatest energiaallikatest, peamiselt päikese-, tuule- ja hüdroenergiast.

  Valides Respo haagise võid olla kindel, et toetad loodussõbralikku tarbimist ja aitad sellega panustada keskkonnasäästliku mõtteviisi edendamist.


  Kvaliteedijuhtimissüsteem

  Meie tootearendajate insenerikogemused, 3D CAD tehnoloogia ja hästi läbimõeldud tootmisprotsessid võimaldavad paindlikult arvestada klientide soovidega ja pakkuda väga laia tootevalikut. Püüame leida igale kliendi eesmärgile rahuldava tehnilise lahenduse.

  2005. aastast juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteem on Bureau Veritas järelevalve all ja omab ISO 9001:2015 juhtimissüsteemi sertifikaati. Kõik meie haagised vastavad EL-s kehtestatud kvaliteedinõuetele, nende komponendid on testitud EL laborites, haagistel on Hollandis kinnitatud tüübikinnituse sertifikaadid.
  Kvaliteedijuhtimine

  Tootearendus


  Tootearendus

  Uued haagiseperekonnad on kaasaegsed ja konkurentsivõimelised kogu Euroopas.

  Mini-caravanide lihtsus ja mugavus, kastihaagiste vastupidavus, soojakhaagiste multifunksionaalsus või multirulli süsteemi praktilisus toob esile meie tootearendajate pädevuse ja nutikuse.

  Oleme püüdnud olla tootearendusel suunanäitajad nii Eestis kui ka kogu Põhja-Euroopas.


  Töötajasõbralikkus

  Respo Haagised AS jaoks on töötajate heaolu väga oluline, mille tõestuseks on ettevõtte töötajate keskmine tööstaaž – 11 aastat. Ettevõte hindab, planeerib ja soosib töötajate õpet ja täiendamist. Tartumaa parim tööandja 2020.
  Töötajasõbralikkus

  Innovatsioon  Innovatsioon

  Järjepidev innovaatilisus – kaasaegse tehnoloogia kasutamine, kvaliteetsed materjalid ja komponendid ning hoolikas töö kindlustavad haagiste tugeva ja vastupidava konstruktsiooni ning pika kasutusea.

  Nutikad lahendused

  Respo 24/7 iseteeninduspunktid on ainulaadsed kogu maailmas. Enam ei pea Te ootama järjekorras ega sõltuma nädalapäevast või esinduse lahtiolekuaegadest, vaid saate haagise osta ööpäevaringselt, just endale sobival ajal.

  Veel on kontaktivaba lähenemine haagiste hooldusele, kus saate jätta enda haagise vastuvõtupunkti 24/7. Järgneval tööpäeval teeme haagisele algse kontrolli, koostame remondi/hoolduse maksumuse ning seejärel võtame Teiega ühendust, et kinnitada teostatavad tööd.

  Samuti avasime esimesena Eestis e-poe, kust saab osta haagiseid, haagiste lisavarustust ja varuosasid.
  Nutikad lahendused