Roheline Energia

Energy

Tänapäeval on ökoloogilise jalajälje vähendamine olulisem kui kunagi varem. Jätkusuutlikuks arenguks on võimalik panustada siis, kui mõistetakse loodusliku mitmekesisuse olulisust ning loodussõbralikku tarbimist. Keskkonnasäästliku mõtteviisi edendamisega tagame puhtama looduse nii endale kui tulevastele põlvedele.

Tarbijate keskkonnateadlikkus on tõusuteel ning aina rohkem eelistatakse keskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid. See on selgelt tõusev trend nii Eestis kui välismaal. Loodussõbralikud tooted on läbi tarbijate valikute muutumise saanud tänaseks tugeva konkurentsieelise.

Tarbijate soovidega tuleb kaasas käia ka tootmisettevõtetel ning seetõttu oleme Respos võtnud eesmärgiks muuta oma tegevus samm-sammult keskkonnasäästlikumaks. Selleks oleme kogu tootmises üle läinud Rohelise Energia kasutamisele.

Rohelist Energiat toodetakse 100% taastuvatest energiaallikatest, peamiselt päikese-, tuule- ja hüdroenergiast. Taastuvatest energiaallikatest elektri tootmine vähendab õhku paisatava süsihappegaasi hulka, tagab parema elukeskkonna ja tugevdab majandust läbi uute töökohtade loomise. Mida rohkem on rohelise energia kasutajaid, seda suuremaks kasvab taastuvenergia osakaal kogu elektritootmises ja seda säästvam on see nii inimestele kui loodusele.

Eesti majandus ja energeetika sõltuvad täna tugevasti põlevkivienergeetikast. Just see tekitabki Eestis kõige rohkem kasvuhoonegaase, mistõttu on meie väikesel riigil ühe inimese kohta väga suur süsiniku jalajälg. Järk-järguline põlevkivienergeetikast loobumine on kogu riigi jätkusuutlikuks arenguks äärmiselt oluline ning sellesse saame panustada iga oma teadlikult tehtud valikuga.

Valides Respo haagise võid olla kindel, et toetad loodussõbralikku tarbimist ja aitad sellega panustada keskkonnasäästliku mõtteviisi edendamist.

Lae alla Roheline Energia tunnistus, mis on väljastatud Respo Haagised AS-ile.

roheline energia