Haagise hooldamine

Haagise hooldamine ja korrashoid

Pärast esimese 500 km läbisõitu tuleb kontrollida kõigi keermesliideste, s.h. ratta kinnituspoltide pingsust ja vajadusel pingutada.
Hiljemalt ühe aasta möödumisel haagise ostukuupäevast või pärast 10 000 km läbimist on haagise omanikul kohustus teha esmane tehnohooldus tootja või tema volitatud esindaja juures. Edaspidi tuleb perioodilist hooldust teha maksimaalselt iga 10 000 km läbisõidu järel.

Haagist tuleb hoida puhtana ja selle pesemine peab toimuma regulaarselt sarnaselt sõiduauto pesemisega. Värskelt tsingitud pinnad on talvel teedel kasutatavatele kemikaalidele tundlikud, sest tsink on keemiliselt hea reageerija. Jäätõrjekemikaalid võivad haagise pindadele tekitada püsivaid visuaalseid defekte. Selle vältimiseks tuleb haagist regulaarselt peale igat sõitu survepesuriga pesta, eriti esimestel talvedel. Juba mõned aastad kasutusel olnud haagisel neid enam ei teki, sest tsingitud pinnad (raam ja Magnelise kattega haagise külje-, esi- ja tagaluuk) on piisavalt oksüdeerunud.

Paadi kere puhastamiseks vetikatest, korallidest ja muust sellele kinnitunud prahist ning mustusest kasutatakse erinevaid keemiliselt aktiivseid puhastusvahendeid.  Kui seda tehakse paadihaagise peal, siis pärast puhastustöid peab kohe haagise väga põhjalikult survepesuriga üle pesema, kuna kasutatud puhastusained rikuvad pöördumatult haagise tsingitud pindu ja muid lisadetaile (vintse, tulesid, rummusid, jne).

Uue haagise tsingitud osad on läikivad, kuid aja jooksul reageerib tsink õhuhapnikuga ja pind muutub tuhmiks. See on normaalne oksüdeerimisprotsess, mis muudab tsingikihi korrosioonile vastupidavamaks.

Tuledes olevad pirnide soklid võivad aja jooksul oksüdeeruda, seetõttu tuleb neid regulaarselt kontrollida ja vajadusel puhastada.

Kui haakeseade toimib raskesti, tuleb seda määrida haakeseadmel näidatud kohtadest (v.t. allolev skeem) või pöörduda tootja või tema volitatud esindaja poole.

käru hooldus