E-poe üld- ja tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

 1.1 Käesolevad Respo Haagised AS (edaspidi Müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad www.respo.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi Kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi Müügileping). 

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

2.1 E-poest on võimalik osta neid Kaupu, millel on link „Lisa ostukorvi“. Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

2.2 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning jätta tellitud Kaup üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: Kaup on laost otsa saanud; tegemist on e-poe „Tellimisel“ staatuses Kaubaga, mis on laost otsa saanud; Kauba hinda või omadusi on e-poes süsteemivea tõttu valesti kuvatud.

2.3 Ostukorv ja tellimuse vormistamine
Ostukorvis olevate Kaupade kogust saab muuta. Kauba tellimiseks tuleb valida sobiv tarneviis. Tarneviisi täpsustusi küsitakse tellimuse vormistamise lehel. Käesolevate e-poe ostutingimustega tutvumise järel kinnitage palun nendega nõustumist, tehes märke („linnukese“) tingimuste ette.

Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada nupule „Edasi“ ja ta suunatakse vajalike andmete sisestamiseks Ostja andmete lehele. Järgmisena tuleb lisada kohaletoimetamise viis ja aadress. Makseviisi saab Ostja valida tellimuse viimases etapis. Seejärel näeb Ostja Tellimuse kontrollimiseks, kinnitamiseks ja ostu sooritamiseks vajalikku kokkuvõtet. Ostja saab oma ostu eest tasuda. Tellimuse vormistamisel tuleb Ostjal olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

Müügileping loetakse sõlmituks tellimuse kinnituse alusel tasumisele kuuluva summa laekumise hetkest Respo Haagised AS arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Tasumata jäänud tellimuse kinnitust Müüja poolt ei täideta.

2.4 Kaupade eest tasumine

Kaupade eest on võimalik tasuda internetipanga kaudu (Swedbank, SEB, LHV, Citadele, Luminor pangalinkide kaudu, Esto järelmaksuga, LHV järelmaksuga, Inbank järelmaksuga ning krediitkaardiga). 

Pärast makse sooritamist saadab e-pood Ostjale Tellimuse kinnituse ning arve.

Kõiki Respo e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Respo Haagised AS-i esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.

2.5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Kaup toimetatakse Ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile. Valides tarneviisiks „tulen ise järele Tõrvandi“, saab tellitud kauba kätte Respo Haagised AS- i esindusest kas Tõrvandis Tartumaal. Tarne toimumisest teavitatakse Ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Tellitud Kaup transporditakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele.

Tellimuse vormistamisel tuleks Ostjal jälgida esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Kauba kohaletoimetamisel. Respo Haagise AS ja kullerfirma ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Kaup antakse üle vaid Ostjale ning saatelehe alusel. Enne saatelehe allkirjastamist vaadake palun Kauba pakend hoolikalt üle ning pakendi kahjustuste korral teeb Ostja vastava märke saatelehele. Katkise pakendi korral on Ostjal võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitada sellest koheselt Respo Haagised AS-i klienditeenindust e-posti aadressil epood@respo.ee.

Kolmandale isikule antakse Kaup üle volituse alusel ja juhul, kui Ostja on määranud tellimuses Kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada Kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust).

Kui Ostja ei tule Kaubale järele 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud Kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et Ostja on Müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi Kaupa. Müüjal on õigus Müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju (näiteks kauba hoiu- või registreerimiskulude) hüvitamist ja tasaarveldada Müüja poolt kantud kahju Ostja poolt ette tasutud summadega.

2.6 Taganemisõigus

Käesolev taganemise kord ei kehti sõlmitud tarbijakrediidilepingust taganemise korral. Tarbijakrediidilepingust taganemine toimub nimetatud lepingus määratud korras. 

2.6.1 Ostjal on õigus põhjust avaldamata taganeda e-poes sõlmitud Müügilepingust 14 päeva jooksul.

2.6.2 Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Kauba füüsiliselt enda valdusesse.

2.6.3 Taganemisõiguse kasutamiseks palume teavitada Müüjat Müügiepingust taganemise otsusest kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Müüja esinduses või saata e-postiga.

Kontaktandmed:
Respo Haagised AS
Tamme 21, Tõrvandi, Kambja vald, 61715, Tartumaa
epood@respo.ee 
tel. 730 1841

2.6.4 Taganemisõiguse puudumine

Taganemisõigus puudub juhul, kui müügilepingu esemeks on kinkekaart ja selles toodud unikaalne kood on juba kasutatud.

2.6.5 Müügilepingust taganemine

a. Lepingust taganemisel tagastab Respo Haagised AS Ostjale kõik viimaselt saadud Müügilepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Respo Haagised AS-i pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamtult, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Müüja saab teada Ostja otsusest Müügilepingust taganeda.
b. Respo Haagised AS teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Ostja on avaldanud soovi teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Ostjale ei kaasne selliste maksete tagastamisega teenustasu ega muid kulusid.
c. Ostja peab Kauba Respo Haagised AS-ile tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Respo Haagised AS-ile. Müügilepingust taganemisest. Kauba võib tagastada Respo Haagised AS-i tehasesse Tõrvandis või Peetri esindusse Rae vallas. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Müügilepingu esemeks oleva Kauba enne 14-päevase tähtaja lõppu.
d. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Müüja on Müügilepingu esemeks oleva Kauba tagasi saanud või Ostja on esitanud Müüjale tõendid, et ta on Kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
e. Kui Ostja soovib vältida Kauba väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Kaupa kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning Kaup tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki esemeid ning Müügilepinguga seotud kingitusi). 
f. Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal.
g. Kauba väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Respo Haagised AS-il õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Kauba tagastamisest.
h. Kui Ostja on tagastatavat Kaupa kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Kaupa rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest ning Müüjal on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul kui Ostja ei ole nõus Müüja poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Müüja vahel pooleks. 

2.7 Müügilepingu tühistamine

Ostjal on õigus tühistada oma tellimus pärast Kauba eest tasumist, kuid enne Kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb Ostjal saata vastavasisuline teade koos Müügilepingu numbriga e-posti aadressile epood@respo.ee . Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse Ostjale kinnitus.

 3. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

3.1 Müüja tagab Ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal Ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, Müügilepingu täitmiseks või Müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on Müüjal eeltoodust tulenevalt eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisse loginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

3.2 Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisega või muul viisil Ostja nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitikas fikseeritud tingimustel ja eesmärgil, sh ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS'iga).

3.3 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või järgides edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks tema e-posti aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

4. Vastutus ja vaidluste lahendamine

4.1 Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Kauba puhul (Kaup on puudustega), esitada Müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates Kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Kaupa, kui Kauba kasutamine halvendab veelgi Kauba seisukorda.

4.2 Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.

4.3 Respo Haagised AS ei vastuta Ostja süül Kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittesihipärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

4.4 Kui Kaubale on Müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Kaubaga ja/või tehakse need e-poes elektrooniliselt kättesaadavaks.

4.5 Hilisemate pretensioonide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Kaup on ostetud Müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita on Müüjal / teenindajal õigus pretensioon lahendamata jätta.

4.6 E-poest ostetud Kaupadega seotud pretensioonid saab esitada aadressile AS Respo Haagised e-pood Tamme 21 Tõrvandi Kambja vald, 61715 Tartumaa või e-postiga aadressile epood@respo.ee .

4.7 Pretensiooniga koos tuleb esitada ka puudusega Kaup. Müüja ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Kaup saata ekspertiisi.

4.8 Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse Respo Haagised AS-i pretensioonide esitamise tingimustest, mis on Müügilepingu ning käesolevate ostutingimuste lahutamatuks osaks ning on kinnitatud Ostja poolt enne Müügilepingu sõlmimist.

4.9 Müüja tagab, et e-poes müüdavad Kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta Kauba puuduseks.

4.10 Teavet tellimuse kohta saab küsida: E-R telefonil 730 1841 või e-posti aadressil
epood@respo.ee .

4.11. Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Sõle 23A, 10614 Tallinn, e-post: info@ttja.ee Vaidluse lahendamiseks võib Ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Lisainfot kaebuste lahendamiseks leiab aadressilt http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Muud tingimused

5.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

5.2 Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Niisugusel juhul jätab Respo Haagised AS endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.

5.3 Respo e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui Kaubaga on juhtunud järgnev või mõni sarnane probleem: hinna sisestamisel on juhtunud inimlik eksitus või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 1200 eurot maksev haagis on müügis 120 euroga, on tegemist ilmselge veaga. Sellisel juhul eeldame, et Ostja peaks mõistma, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu selle hinnaga müümisele).

5.4 Toodete tooteinfot kontrollitakse ja täiendatakse regulaarselt. Andmed võivad olla pärast Ostja viimast külastust uuenenud. Võimaliku puuduliku info tõttu tootjate andmekaartidel võib Respo e-poe tooteinfos esineda ebatäpsusi. Sellisel juhul ei  vastuta Respo e-pood toote andmete õigsuse eest. Soovitame Ostjal enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust Respo Haagised AS-i klienditeeninduse telefonil 730 1841.

6. Tingimuste kehtivus

6.1 Käesolevad e-poe tingimused kehtivad alates 01.01.2019.