Nõuded haagisega liiklemisel

Põhimõõdud

Haagise suurim pikkus võib olla 12,0 m, kõrgus 4,0 m ja laius 2,55 m. Autorongi maksimaalne kogupikkus võib olla 18,75 m.

Täismass

Täismass on veosega täisvarustuses sõiduki suurim mass, mida lubab valmistaja. Haagised jaotatakse täismassi põhjal järgmistesse kategooriatesse:

  • täismass kuni 750 kg - O1 kategooria (kerghaagis, pidurid pole kohustuslikud)
  • täismass 750 kg - 3500 kg - O2 kategooria (inertspidurid)
  • täismassiga 3500 kg - 10 000 kg - O3 kategooria (pideva toimega pidurid)

Registrimass

Registrimass on juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõidukile registreerimisel määratud suurim mass, mis ei tohi ületada täismassi. Sõiduki haakes võib vedada O1- või O2-kategooria kesktelghaagist järgmistel tingimustel:

Autorongi või masinrongi koosseisus oleva haagise tegelik mass ei tohi ületada haagise suurimat massi, mis on veduki registreerimisel määratud.

Juhtimisõigused

Juhiloa B kategooria - auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega või koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi; sama auto koos haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi, kusjuures autorongi lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi, kuid ei ületa 4250 kilogrammi, tingimusel et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud pärast vastava sõidueksami sooritamist.

Juhiloa C kategooria - veoste veoks ettenähtud auto koos kerghaagisega (s.o.haagis kogukaaluga kuni 750 kg) kui auto või autorongi registrimass on üle 3500 kg.

Juhiloa D kategooria - sõitjate veoks ette nähtud sõiduk (üle 8 istekoha lisaks juhikohale) koos kerghaagisega .

Juhiloa E kategooria (s.h. BE,CE,DE) - auto koos haagisega, mille registrimass on suurem B, C või D kategooriaga lubatust.

Pidurid

O1-kategooria (täismass kuni 750 kg) haagistel ei ole pidurid kohustuslikud. O2-kategooria haagistel peavad olema pidurid (lokaalsed, enamasti inertspidurid). O3-kategooria haagistel peavad olema pideva toimega pidurid (ühendatud voolikutega vedava auto pidurisüsteemiga). Pidurid peavad toimima haagise kõikidele ratastele. Autorongi katkemise korral peab piduriseadme turvatross tagama haagise pidurisüsteemi automaatse rakendumise.

Rattad

Haagise rehvide ja velgede mõõtmed peavad vastama valmistaja juhendis ettenähtule, koormustaluvus peab olema vastavuses haagise registrimassiga. Rattad peavad olema mõõtudelt, ehituselt ja omadustelt ühesugused. Rehvi mustri sügavus peab olema min. 1,6 mm. O2-kategooria haagistel (täismassiga >750 - 3500 kg) peab kasutama talverehve lähtudes samadest nõuetest, mis kehtivad haagist vedavale autole (talverehvid on kohustuslikud 1. dets. - 1. märts).

Tehnoülevaatus

Uued kerghaagised esitatakse ülevaatusele neljandal aastal. Kerghaagised vanusega üle 4 aasta esitatakse järgnevalt ülevaatusele üks kord kahe aasta jooksul. O2-kategooria haagised esitatakse ülevaatusele igal aastal.