Mis on PLH?

Haagiste grupeerimine tehnoloogiast ja materjalidest lähtudes:

  • poltliideshaagised (PLH)
  • haagised keevisraamil

Poltliideshaagis (PLH). Haagis, mille puhul nii kandvate sõlmede kui pealisehituse konstrueerimisel ja disainimisel on välditud keeviskonstruktsioone. Detailide ja sõlmede ühendamisel kasutatakse polte ja neete.  Konstruktsioon põhineb lehetöötlemistehnoloogial.

Tänapäeval eeldab poltliideshaagiste valmistamine 3D CAD modelleerimist ja kõrgtehnoloogilisi arvprogrammjuhitavaid lehtmetalli töötlemise seadmeid. Sellise tootmisviisi ajalugu näitab, et see on kõige edukam tehnoloogiline lähenemine haagiste tootmisele hinna-kvaliteedi konkurentsis. Poltliidese kasutamisega saavutatakse haagise nägusam kaubanduslik välimus ja väga hea vastupidavus väsimuspurunemisele (ka näit. lennukitel pole ühtki keevisõmblust) kuid tootearendus nõuab kõrgemat kvalifikatsiooni ja suuremaid investeeringuid.

Poltliideshaagiste tootmiseks kasutatakse valmiskujul sisseostetavat kuumtsingitud lehtmaterjali. Poltliideshaagised on hakanud domineerima eriti O1 kategooria madelhaagiste turul.

Haagis keevisraamil. Haagis, mis põhineb keevisühendustega alusraamil ja tiislil. Keevisraamiga haagiste tootmise automatiseerimine on vähelevinud. Traditsioonilise keevisraami kasutamine on jätkuvalt enamlevinud paadiveohaagiste ja piduritega O2 kategooria haagiste tootmisel või väikse partiiga toodetel.