Loe lisaks haagiste kohta

Haagis - sõiduki haakes veetav liiklusvahend.

O1 - kategooria haagise täismass ei ületa 750 kg, pidurid ei ole nõutavad

O2 - kategooria haagise täismass on 750 ... 3500 kg, nõutav on pidurisüsteemi olemasolu

Haagiste konstruktsioonist.

Üldlevinud käsitluses on haagise konstruktiivsed põhisõlmed järgmised:

  • raam (teraskonstruktsioon)
  • tiisel
  • pealisehitus
  • veermik koos haakeseadmestikuga ja pidurisüsteemiga
  • valgustussüsteem
  • mitmesugune koormamist hõlbustav lisavarustus
  • erilahendused koormast ja selle paigutamise viisist tulenevalt

Haagiste ettevõttesisene grupeerimine peamiselt nende funtsionaalsusest lähtudes:

Haagiste ettevõttesisene grupeerimine tehnoloogiast ja materjalidest lähtudes:

  • poltliideshaagised (PLH)
  • haagised keevisraamil

Haagis keevisraamil. Haagis, mis põhineb keevitatud alusraamil ja tiislil. Konstruktsioonid reeglina kuumtsingitakse. Keevisraamiga haagiste tootmise automatiseerimine on vähelevinud. Traditsioonilise keevisraami kasutamine on jätkuvalt enamlevinud paadiveohaagiste ja piduritega O2 kategooria haagiste tootmisel.

Poltliideshaagis (PLH). Haagis, mille puhul nii kandvate sõlmede kui pealisehituse konstrueerimisel ja disainimisel on välditud keeviskonstruktsioone. Detailide ja sõlmede ühendamisel kasutatakse polte ja neete.  Konstruktsioon põhineb lehetöötlemistehnoloogial.

Tänapäeval eeldab poltliideshaagiste valmistamine 3D CAD modelleerimist ja kõrgtehnoloogilisi arvprogrammjuhitavaid lehtmetalli töötlemise seadmeid. Sellise tootmisviisi ajalugu näitab, et see on kõige edukam tehnoloogiline lähenemine haagiste tootmisele hinna-kvaliteedi konkurentsis. Poltliidese kasutamisega saavutatakse haagise nägusam kaubanduslik välimus ja väga hea vastupidavus väsimuspurunemisele (ka näit. lennukitel pole ühtki keevisõmblust) kuid tootearendus nõuab kõrgemat kvalifikatsiooni ja suuremaid investeeringuid.

Poltliideshaagiste tootmiseks kasutatakse valmiskujul sisseostetavat tsingitud lehtmaterjali. Poltliideshaagised on hakanud domineerima eriti O1 kategooria madelhaagiste turul.