Pikaajalise arenguplaani teine etapp 2018-2019, EU 52280

EAS

EAS rahuldas otsusega 04.04.18441 taotluse toetada „Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede“ raames Respo Haagised AS pikaajalise arenguplaani 2016 -2020 teise etapi tegevuste elluviimist.

Projekti lühikirjeldus:

Ettevõtte pikaajalise arenguplaani teises etapis 15.03.18 - 14.09.2019 on planeeritud säilitada liidripositsioon Eesti ja Soome turul, kasvatada käivet Norras ja Rootsis ning siseneda soojakuhaagistega Saksamaa turule. Arendada välja kõrgema lisandväärtusega tooted ja juurutada robotkeevituse tehnoloogia. Projekti kogumaksumus on 588 000,00 eurot.

Eesmärgid:

Olla oma valdkonnas tootearenduse tipus ja tõsta uute toodete väljaarendamisega ettevõtte rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Juurutada keevitusrobot koos integreeritud töölauaga haagiste raamide ja koostude keevituskvaliteedi tõstmiseks ja keevitustööde efektiivsuse parandamiseks.

Juhtimiskvaliteedi parandamiseks arendada edasi majandustarkvara Navision ja OEE arvestuse tarkvara.

Osaleda olulistel messidel peamistes sihtriikides Soomes, Norras ja Rootsis eesmärgiga tõsta Respo kui kvaliteetbrändi rahvusvahelist tuntust.

Tagada müügi - ja tootmismahu kasvatamisek vajaliku taristu ehitus.

Käivitada haagiste jagamisteenuse rakendus.

Koostada ettevõtte ärimudel ja arenguplaan aastateks 2020 – 2025.

 

Fondi nimetus:

Euroopa Regionaalarengu Fond

 

Toetuse maksimaalne summa:

205 800,00 eurot