Lehtvedru test 2020, EU59839

EAS

EAS rahuldas meie taotluse T000115953 lehtvedru testi läbiviimise toetamiseks.

 

Projekti lühikirjeldus:

Projekti perioodil 26.06.2020 - 25.11.2020 on planeeritud välja selgitada koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Mehaanika ja Metroloogia Katselaboriga meile tarnitavate lehtvedrude karakteristikud, eksperthinnang kvaliteedile ning nende mõju haagise juhitavusele. Testi läbiviimine toimub ISO 18137 standardi kohaselt.

Eesmärgid:

  • Esitada lehtvedrudele nõuded ja ka nõuded testile standardis ISO 18137 punkt A.8
  • Projekteerida ning valmistada standardi kohane lehtvedrude testimise rakis
  • Jooniste analüüs ning testprogrammi välja töötamine
  • Testida kuute erinevat lehtvedru tüüpi planeeritud koormustega, tulemusi kõrvutada jooniste andmetega ning anda hinnang nende sobivusele ning vastavusele

Fondi nimetus: 

Toetuse maksimaalne summa: 

992,00 eurot