Digiaudit 2019, EU53181

EAS

EAS otsusega 04.04.19382 rahuldati meie taotlus digiauditi läbiviimise toetamiseks.

Projekti eesmärk on protsesside analüüsimine digitaalsete lahenduste kasutusele võtmiseks koos optimaalseima ning tõhusaima lahenduse väljatöötamisega sh tootmise planeerimine, materjalide haldamine, info ning protsessivoo analüüsimine koos automatiseerimise ning mehhaniseerimise lahendustega.

Projekti maksumus on 14 700.- eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 4410.- eurot ja toetus maksimaalselt 10 290.- eurot.

Projekti periood on 20.05.2019 – 21.10.2019.