Garantii

Garantiiaeg on 2 aastat haagise lõppkasutajale üleandmise kuupäevast arvestades. Garantii kehtivuse eelduseks on kasutusjuhendi nõuete täitmine.

Rikke ilmnemise korral tuleb kliendil teavitada tootjat või tootja volitatud esindajat kuni kolme (3) tööpäeva jooksul. Enne rikke kõrvaldamist ei ole haagise kasutamine lubatud. Tootja või tema volitatud esindaja annab kliendile juhised edasiseks tegevuseks.

Lae alla siit "Reklamatsiooni akt".

Garantii alla ei kuulu haagise loomulik kulumine ja kuluosad ( näit. piduriklotsid, rehvid, lambipirnid).

Haagise garantiiremonti toimetamise kulusid tootja ei hüvita.

Garantii 2a