Koti Yrityksestä Uutiset

Uutiset

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toetus! - 28.12.2012
Respo Haagised AS soome keelse kodulehekülje tõlkimise teenuseid toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.
16.02.2012 a. toimus Respo Haagised AS Soome koostööpartneri JSI-Markkinointi OY külastus (Helsinki Messukeskus). - 28.12.2012
Soome ettevõtte JSI-Markkinointi OY külastus toimus Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toetuse raames.
10.01.2012 a. toimus Respo Haagised AS Soome koostööpartneri Tullin Pultti OY külastus. - 28.12.2012
Soome ettevõtte Tullin Pultti Oy külastus toimus Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toetuse raames.