Koti Perävaunut Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje

Ennen ajoa tarkistakaa:
 • vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto
 • perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon
 • valojen kunto
 • pyörien kiinnitys
 • kuorman kiinnitys
 • tarkistakaa, että etu- ja takaluukku ovat kiinni tai poistettu

Perävaunun kuorman paino ei saa ylittää tyyppivastaavuustodistuksessa mainittua kantavuutta. Perävaunun kokonaismassa ei saa ylittää valmistustehtaan vetoautolle määräämiä rajoituksia. Tällaisten rajoitusten puuttuessa saa vetoauton vedossa käyttää jarrutonta perävaunua jonka kokonaismassa on enintään 50% vetoauton kokonaismassasta, ei kuitenkaan yli 3500 kg. Jarrullisen perävaunun kokonaismassa ei saa olla suurempi kuin vetoauton kokonaismassa. Pystykuorma vetolaitteelle saa olla enintään 10% perävaunun kokonaismassasta, ei kuitenkaan suurempi kuin vetolaitteeseen merkitty arvo.

 

Perävaunun käyttöohje

1. Yleistä.

Huolto- ja käyttöohje auttaa käyttämään tuotetta pitkään ja turvallisesti. Tutustu ohjeeseen ennen vaunun käyttöönottoa ja noudata annettuja ohjeita. Kaikki tuotteemme ovat saaneet EU:n tyyppihyväksynnän ja täyttävät asiaankuuluvien direktiivien vaatimukset.

2. Lastaaminen ja kuorman sijoitus oikein

Perävaunun kuorman suurin sallittu massa ilmoitetaan rekisteriotteessa. Vaunun kantavuus saadaan vaunun kokonaismassan ja omamassan erotuksena, johon lisätään vaunun vetokoukun kautta vetoautoon siirtyvä kuormitus.

Ylikuormitus on kielletty ja se voi vaarantaa liikenneturvallisuuden, sekä aiheuttaa liitoksissa ennenaikaista kulumista tai rikkoutumisen. Vastuusta ei vapauta se, ettei tiedä kuorman painoa. Takuu ei korvaa ylikuormatun vaunun vaurioita.
Kuorma tulee lastata kuormausalalle tasaisesti ja on seurattava, että vetokoukun kuormitus on sallitun rajoissa.
Kuorma täytyy sitoa niin, ettei se äkillisen jarrutuksen tai kiihdytyksen seurauksena pääse liikkumaan itsestään. Yleensä on perävaunussa tätä tarkoitusta varten sidontaliinojen kiinnityskoukut. Sidontaliinojen tulee olla kuormituksen mukaisia. Vinssi ja vinssiliina eivät ole kuorman kiinnittämistä varten.
Aisapaino ei saa ylittää 10 % vaunun kokonaismassasta, eikä ylittää vetokoukulle ilmoitettua kuormitusarvoa.

Kuorman leveys ei saa ylittää vaunun leveyttä. Takana kuorma voi ylittää vaunun pituuden metrin verran ilman erillistä merkintää. Ylityksessä huomioitava valojen ja rekisterikilven näkyvyys.

3. Vaunun kytkentä ja irtikytkentä

Yhdistä vaunun turvavaijeri vetoauton vetokoukkuun. Aseta vaunun kuulakytkin auton vetokuulaan ja paina alas kunnes laite kiinnittyy. Tarkista, että laite on lukkiutunut.

käru

 

 

 

 

 

 


Mikäli vaunussa on nokkapyörä, pyöritä kammen 1 avulla pyörä 2 sille tarkoitettuun paikkaan (uraan), joka säätää pyörän asennon ja estää sen putoamisen. Sen jälkeen avaa nokkapyörän kiinnike 3 ja nosta pyörä 4 yläasentoon. Ks. piirros.

käru tugiratas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Irrota vaunu vetämällä kuulakytkimen kahvasta ylös, kunnes kytkin avautuu ja vapauttaa vetokuulan. Noudata myös kuulakytkimessä olevia ohjeita sekä käyttöohjeen kohtaa nro 5.

Käytä rengaskiilaa tai seisontajarrua välttääksesi vaunun liikkeelle lähtö itsestään.

4. Tarkista ennen ajoon lähtöä:
 • kuulakytkimen kunto, katso myös piirros ”Kuulakytkimen tila“.
 • perävaunun ja vetoauton kytkentä, kytkentä ei saa olla väljä.
 • turvavaijerin kiinnitys vaatimusten mukaisesti.
 • vaunun sähkölaitteen pistotulpan liitos auton pistorasiaan ja vaunun ajovalojen kunto.
 • mahdollisen nokkapyörän/tukijalan sijainti yläasennossa kuljettamista varten, katso kohta 3.
 • irrotettavien osien (luukut, vinssi, laidat ym.) kiinnitys vaatimusten mukaisesti.
 • mahdollisen seisontajarrun vapautus.
 • kippilukkojen ja turvasokkien kiinnitys.
 • kuomun lukitus
5. Perävaunun käyttö.

Kuulakytkimen käyttöohje on kaaviossa alla. Avaa kytkin nostamalla kahvasta nuolen 1 suuntaan ja sen jälkeen liikuttamalla nuolen 2 suuntaan.

käru haakeseade

 

 

 

 

 

 

 

Kuulakytkimen merkinnät ilmoittavat kytkimen tilan:

Punane

Punainen "x" ilmaisee, että kuulakytkin on avattu.

Roheline

Vihreä ”+" ilmaisee, että kuulakytkin on kiinnitetty ja se asettuu vetokuulaan oikein, ajo sallittu.

Punane

Punainen "-" ilmaisee, että kuulakytkin ei ole kunnolla kiinnittynyt, ajo kielletty. Kytkin ei ole lukittunut vetokuulaan tai kuulakytkin/vetokuula on kulunut.

Kuulakytkimen kulumisnäytön väli asento (-/+ tai +/x välillä) ei ole sallitu, se tarkoittaa että kuulakytkin tai vetokuula ovat liian kuleneet.

Vetokuulan ja kuulakytkimen säännöllinen voitelu vähentää kulumista.

Vaunun käytössä on tärkeää seurata, että vetoauton vetokoukun korkeus on sallitun rajoissa, eli 430±35mm.

Vaunua ei saa ajaa veteen, mikäli vaunun sähköjärjestelmä on liitetty vetoautoon. Kosketuksessa veteen voi aiheutua oikosulku, lisäksi polttimot voivat nopean jäähtymisen vuoksi särkyä. Trailerin valoja ei saa upota, myos traileria ei saa upota syvemmälle kun vanteen keskiön.

Vaunun renkaiden ja vanteiden mittojen tulee vastata valmistajan ilmoittamia arvoja (katso rekisteriote). Pyörien tulee olla mitoiltaan ja rakenteeltaan yhdenlaiset. Renkaan uran syvyyden tulee olla vähintään 1,6 mm, talvirenkaissa vähintään 3,0 mm.

Tarkista säännöllisesti rengaspaine ja pyörien tasapaino. Väärä rengaspaine, eri pyörien keskenään erilainen rengaspaine tai pyörä, joka ei ole tasapainossa, voi rikkoa laakerit.

Suositeltavat rengaspaineet ovat: pyörä R13/R14 2,5 Bar.; pyörä R13C/R14C 3,5 - 4,5 Bar. Jarrullisilta vaunuilta (luokka 02) vaaditaan talvikaudella vetoauton kanssa yhtenäisten talvirenkaiden käyttöä (joko M+S tai nastarenkaat).